Avtalspris Sverige samförhandlar inköp för över 5 000 små och medelstora företag. Tack vare vår stora köpvolym kan vi erbjuda lika starka avtal som vanligtvis endast större företag kan få tillgång till .

Det kan många gånger vara svårt som egen företagare att själv förhandla fram bra avtal med sina leverantörer av te.x. frakt eller drivmedel då man ensam köper in för liten volym av leverantören.

Här agerar vi tillsammans med våra medlemmar som EN stor kund när vi förhandlar fram avtal vilket ger oss en mycket bra förhandlingsposition och bättre avtal för dig som kund hos oss, vilket leder till minskade kostnader för ert företag.

Ju fler vi är desto bättre avtal kan vi förhandla fram.